ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Központi telefonszám:

(1)872-7593

kozteruletfelugyelet@belvaros-lipotvaros.hu

1054 Budapest, Podmaniczky Frigyes tér 6

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 09:00 - 17:00
Kedd: 09:00 - 17:00
Szerda: 09:00 - 18:00
Csütörtök: 09:00 - 17:00
Péntek: 09:00 - 16:00

Pénztári ebédidő: 12:20-13:00

Főügyelet:

fougyelet@belvaros-lipotvaros.hu
Telefon: (1) 872-7593

Diszpécserszolgálat:
oszlopkezelo@belvaros-lipotvaros.hu
Telefon: (1) 872-7593

Parkolás-üzemeltetés:
parkolasellenorzes@belvaros-lipotvaros.hu
Telefon: (1) 872-7593

Fax: (1) 318 - 3460

Adatvédelmi tájékoztató ügyfelek részére

Adatvédelmi felelős:

Kerekes Kornél

IUSTUM Consulting Kft.

info@iustum.hu

2091 Etyek, Kolumbusz utca 27.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket,
hogy Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése 2461/2012.(XI.28) Főv.Kgy.h. számú határozata,

valamint Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testülete 285/2012 (VII.5) B-L.Ö. számú határozata alapján

a Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás  2012. december 31-ével jogutód nélkül megszűnt.

 

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testülete döntése alapján
2013. január 1-től a fenti feladatokat a kerület nevében eljárva Belváros-Lipótváros Közterület-felügyelete végzi.

 


A megszűnés oka:
„Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 2013. január 1-én hatályba lépő 23. § (5) bekezdésének 3. pontja a kerületi önkormányzatok feladatkörébe utalja a parkolás-üzemeltetést. Ezen törvény értelmében Budapest Főváros Önkormányzata parkolás-üzemeltetési feladatot nem lát el, ezért az erre a feladatra létrehozott önkormányzati társulás fenntartása okafogyottá válik.

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése 1731/2012.(IX.13.) Főv.Kgy.h. számú határozatában és Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testülete  174/2012 (VI. 28.) B-L.Ö. számú határozatában döntött a két önkormányzat által alapított Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás (továbbiakban „FKPT”) 2012. december 31-i hatállyal történő megszűntetéséről, amely Társulás Budapest V. kerület közigazgatási területén a parkolás-üzemeltetési feladatokat látta el.”

A közfeladat jövőbeli ellátása:
A parkolás üzemeltetési tevékenységet a jövőben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdésének 3. pontja értelmében a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata, vagy az általa e célra létrehozott költségvetési szerv látja el.

A megszűnő költségvetési szerv magánjogi jogai és kötelezettségeiről szóló rendelkezés:
2013. január 1. napjától a Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás megszüntetés időpontjáig fennálló magánjogi jogait és kötelezettségeit jelen pont eltérő rendelkezése hiányában a Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata gyakorolja és teljesíti.
A megszűnés időpontjában fennálló, illetve a megszűnés időpontjáig keletkező parkolás-üzemeltetési feladatból származó, de az FKPT megszűnéséig még be nem szedett, illetve be nem folyt parkolási (várakozási) díj, pótdíj, valamint az ezekhez kapcsolódó díjak és költségek (így különösen az adatkezelési díj, ügyviteli díj, eljárási díjak, illetékek, ügyvédi munkadíjak, stb.) vonatkozásában a Fővárosi Közterülti Parkolási Társulás magánjogi jogait és kötelezettségeit a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 9/D. § (6) valamint a 15/D. § (3) bekezdésére tekintettel a Belváros Lipótváros-Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata gyakorolja.